A szocioterápiáról

„Minden művészetterápiának közös alapja a nem verbális kommunikációra és kreatív kifejezésre helyezett hangsúly, olyan bizalmat ösztönző és biztonságos környezetet nyújtva, amelyben az emberek felvállalhatják és kifejezhetik erős érzelmeiket.” (Payne )

"A művészetterápia lényeges alapgondolata, hogy minden emberi létező rendelkezik egy ösztönös, kreatív belső maggal, mely az egészséget és a pozitív irányba mozdulást igenli. Az alkotó jellegű gyakorlatok segítségével elérhető ez az erőteljes mag, és megtanulható (újra) annak előhívása a gyakorlatban, támogatva ezzel a gyógyulás vagy változás folyamatát. Az alkotó folyamat által megerősödik az önbecsülés, önismeret és önkontroll, megtapasztalhatóvá válik az elégedettség és kompetencia érzése. Ezeken túl a legtöbb ember számára az alkotás és a különböző kreatív gyakorlatok kellemesek, szórakoztatóak, így a terápiás "munkát" a terapeutával és a csoporttagokkal pozitív élményként élik meg." Orsovszky Gyöngyvér

A szocioterápia színtere a csoport, mint a legkisebb reszocializációs egység. A  szocioterápia megadja a támogatást egy demokratikus rend érvényesüléséhez, segíti az egyént a csoportba integrálódni. A kiindulási pont az, hogy a csoportvezető megkeresi azokat az eszközöket, amelyekkel legjobban meg tudja közelíteni az embereket.

A szocioterápia négy alapvető technikára épít. Felhasználhatja a képzőművészet, mozgás, zene, irodalom adta lehetőségeket, hogy az élmények elemzésén keresztül az illető önismerete mélyüljön. A különböző technikák használatával és a csoporttársak folyamatos reagálásán, tükrözésén keresztül az egyén saját magára tekinthet, több szempontot kaphat a megértéshez. Az alkotás során tudattalan tartalmak kerülhetnek a felszínre, de az alkotó pszichés, szociális világa is feltárul, illetve az értékrendszere is megjelenik.

Szerveződése alapján lehet aktív, vagy passzív a terápia. Az aktív terápiában a tagok maguk is alkotnak, a passzívban pedig már meglévő alkotásokon keresztül osztanak meg élményeket, érzéseket, és ezeken keresztül elemeznek.